Araştırma Ekibimize Dahil Ol

İyilikhane’de üretilen iyiliklerden biri araştırma ekibimizin katkılarıyla hazırlayacağımız “Yetim Raporları”.

Yetimhane ve okul çalışmalarımız kapsamında ziyaret ettiğimiz ülkeleri ve halkını yakından tanımakla birlikte yeryüzünde bulunan milyonlarca yetim çocuğun temel gereksinimlerini, karşılaştıkları tehdit ve tehlikeleri, eğitim durumlarını ve eğitim sonrası topluma katılımlarını raporlamak, projemizin nihai amaçlarındandır. Bu vesile ile elde edeceğimiz veriler ışığında, sahip olduğumuz imkânları yetimler için en verimli şekilde kullanmayı, derlediğimiz bilgileri diğer yardım kuruluşları ve kamuoyu ile paylaşmayı ve toplumda yetimleri gözetme konusunda bir bilinç oluşturmayı hedefliyoruz.

İyi seviyede yabancı dil bilen gönüllülerimizin dahil olacağı araştırma ekibimizin kısa ve uzun vadede yapacağı çalışmalardan konu başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:
• Türkçe, İngilizce ve Arapça literatür taraması yapmak
• Temel kaynakları temin etmek, çevirisini yapmak ve derlemek
• Yurtiçinde aktif çalışma yürüten akademisyen ve STK’larla irtibat kurmak
• Yurtdışında çalışmalar yapan yerel STK’larla irtibat kurmak ve ortak proje yürütmek
• Ülke ziyaretlerinde bulunarak alan çalışması yapmak

Hazırlayacağımız raporlar, tedarik ettiğimiz kitaplar ve çevirisini yapacağımız makalelerden oluşturacağımız kütüphanemizin akademisyenlere, STK’lara ve bu alanda çalışmalar yapacak olan genç kitleye faydalı bir kaynak olmasını amaçlıyoruz.

Siz de araştırmalarımıza katılmak, yabancı dil bilmenin zekâtını vermek ve yetim raporunun “Katkıda bulunanlar ve teşekkürler” listesinde yerinizi almak isterseniz, Araştırma Ekibi Başvuru Formu’nu doldurarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Araştırma Ekibi Başvuru Formu