Hakkımızda

Amaçlarımız

Amaçlarımız

Biz, dünyanın muhtelif coğrafyalarında kapalı kapılar ardında yapılan ‘planlı kötülüklere karşı daha fazla ‘planlı iyilik’ üretmek için çalışıyoruz. Global bir köye dönüşen dünyada tüm mağduriyet durumlarında en savunmasız grubu oluşturan yetim çocuklara el uzatmayı ve onları merhametle kuşatmayı vazife olarak görüyor, heybemizde samimiyetimizle çıktığımız yolda istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz. Yeryüzünde eli tutulmamış ve başı okşanmamış bir yetim kalmadığını düşlerken, yetim çocuklar için nice hayrı planlayarak bu alanda uzmanlaşan bir iyilik hareketi olmayı hedefliyoruz.

Hazırladığımız kısa, orta ve uzun vade planlarla yetim çocukların problemlerine çözümler sunmak için çalışıyoruz. Kaliteli bir neslin yetişmesi için yüksek standartlarda eğitim imkânı sunmak amacıyla, ihtiyaç sahibi bölgelerdeki yerel sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak okullar ve yetimhaneler kuruyoruz. Bir yandan çocuklara her ay düzenli olarak maddi destek olurken, diğer yandan onların psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için projeler hazırlıyoruz. Yakın gelecekte kurulması için çalışmalar yaptığımız İyilikhane AR-GE birimi ile ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyadaki yetimlerin durumlarına dair araştırmalar yaparak, yetim raporları yayımlamayı ve tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda yardımlarımızın periyodik stratejik planlarını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Çalışmalarımızın her aşamasında olabildiğince çok sayıda hayırseveri sürece dâhil ederek, iyilik yolunda sorumluluk alan ve gayret sarf eden insan kaynağını geliştirmeyi murat ediyoruz.