İlgisiz bir baba, depresyondan muzdarip bir anne ve çalışmak zorunda kalan çocuklar… Ailevi sorunlar ve fakirlik yüzünden okulu bırakan ve erken yaşta iş hayatına atılan çocukların hanesini ziyaretimizle başladı hikayemiz. Önce üç çocuğun ve annelerinin acil maddi ihtiyaçlarını giderdik. Devamında annenin ücretsiz terapi hizmetinden faydalanmasını ve istihdam edilerek kendi geçimini sürdürebilir hale gelmesini temin ettik. Çocuklara burs desteği sunduk, eğitimlerine devam etmelerinin önünü açtık ve okuldaki akran zorbalığı gibi problemlerle detaylı olarak ilgilendik. 

Bazı ailelerin sorunları katmanlıdır ve titizlikle ilgilenilmek ister. Psikolojik destek faaliyetlerimiz ve İyilik Halkaları projemizle, sürdürülebilir çözümlerle ailelerin kendi kendini idame ettirmesini sağlamak için çalışıyoruz. İstanbul’un zorlu şartlarında bu ve benzeri sorunlarla mücadele eden çocuklara siz de destek olabilirsiniz.